คุณหนูชาลิสา http://chali.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=18-11-2011&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=18-11-2011&group=1&gblog=21 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ day 18]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=18-11-2011&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=18-11-2011&group=1&gblog=21 Fri, 18 Nov 2011 8:58:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=15-11-2011&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=15-11-2011&group=1&gblog=20 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 15 ขึ้นจนได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=15-11-2011&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=15-11-2011&group=1&gblog=20 Tue, 15 Nov 2011 21:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=14-11-2011&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=14-11-2011&group=1&gblog=19 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 14 วันนี้ไม่ชั่งน้ำหนักล่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=14-11-2011&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=14-11-2011&group=1&gblog=19 Mon, 14 Nov 2011 21:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=13-11-2011&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=13-11-2011&group=1&gblog=18 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 13 วันนี้น้ำหนักสเตเบิลมาห้าวันล่ะนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=13-11-2011&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=13-11-2011&group=1&gblog=18 Sun, 13 Nov 2011 11:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=12-11-2011&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=12-11-2011&group=1&gblog=17 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 12 แอบเสียใจกระซิกๆหนูไปจัดหนักมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=12-11-2011&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=12-11-2011&group=1&gblog=17 Sat, 12 Nov 2011 20:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=11-11-2011&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=11-11-2011&group=1&gblog=16 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 11 วันนี้น้ำหนักสเตเบิลอีกเช่นเคย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=11-11-2011&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=11-11-2011&group=1&gblog=16 Fri, 11 Nov 2011 20:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=10-11-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=10-11-2011&group=1&gblog=15 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 10 วันนี้น้ำหนักสเตเบิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=10-11-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=10-11-2011&group=1&gblog=15 Thu, 10 Nov 2011 21:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=09-11-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=09-11-2011&group=1&gblog=14 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 9 ลดมาหนึ่งขีดด้วยพลังสปริ้นท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=09-11-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=09-11-2011&group=1&gblog=14 Wed, 09 Nov 2011 21:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=08-11-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=08-11-2011&group=1&gblog=13 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=08-11-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=08-11-2011&group=1&gblog=13 Tue, 08 Nov 2011 22:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=07-11-2011&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=07-11-2011&group=1&gblog=12 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=07-11-2011&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=07-11-2011&group=1&gblog=12 Mon, 07 Nov 2011 20:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=06-11-2011&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=06-11-2011&group=1&gblog=11 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 6 น้ำหนักลดสี่ขีดดีใจจังฮู้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=06-11-2011&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=06-11-2011&group=1&gblog=11 Sun, 06 Nov 2011 20:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=05-11-2011&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=05-11-2011&group=1&gblog=10 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=05-11-2011&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=05-11-2011&group=1&gblog=10 Sat, 05 Nov 2011 22:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=04-11-2011&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=04-11-2011&group=1&gblog=9 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=04-11-2011&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=04-11-2011&group=1&gblog=9 Fri, 04 Nov 2011 21:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=03-11-2011&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=03-11-2011&group=1&gblog=8 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=03-11-2011&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=03-11-2011&group=1&gblog=8 Thu, 03 Nov 2011 19:31:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=01-11-2011&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=01-11-2011&group=1&gblog=7 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=01-11-2011&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=01-11-2011&group=1&gblog=7 Tue, 01 Nov 2011 10:01:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=31-10-2011&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=31-10-2011&group=1&gblog=6 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าไดเอทอย่างจิงจังแล้วนะ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=31-10-2011&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=31-10-2011&group=1&gblog=6 Mon, 31 Oct 2011 21:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=30-10-2011&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=30-10-2011&group=1&gblog=5 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[prediet2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=30-10-2011&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=30-10-2011&group=1&gblog=5 Sun, 30 Oct 2011 20:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=29-10-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=29-10-2011&group=1&gblog=4 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[prediet1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=29-10-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=29-10-2011&group=1&gblog=4 Sat, 29 Oct 2011 16:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=3 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[มันอบซอสชีสโยเกิร์ตค่ะ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=3 Fri, 28 Oct 2011 21:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=2 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[ออนไดเอท จ้าออนไดเอท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=28-10-2011&group=1&gblog=2 Fri, 28 Oct 2011 21:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=27-10-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=27-10-2011&group=1&gblog=1 http://chali.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ลด ลดน้ำหนัก^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=27-10-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chali&month=27-10-2011&group=1&gblog=1 Thu, 27 Oct 2011 20:27:39 +0700